Adatvédelmi nyilatkozat

 

Dr. Szécsi Dávid egyéni vállalkozó (1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 13.) – a továbbiakban Adatkezelő – mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az adatkezelő WEB-oldalán.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot adatkezelési tájékoztatójának megváltoztatására, melyről partnereit WEB-oldalán keresztül értesíti.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az Adatkezelő az adatkezelési tájékoztatóját az alábbiakban teszi közzé: adatkezelesi_tajekoztato.pdf